Regulamin sklepu internetowego www.kwiatywoknach.pl

Wszelkie terminy doręczeń ustalane są indywidualnie do każdego zamówienia.

Regulamin określa zasady sprzedaży i doręczenia kwiatów, upominków, kompozycji, wiązanek, wieńcy przez naszą FIRMĘ „ KWIATY W OKNACH” FIRMA HANDLOWO – USŁUGOWA GRAŻYNA WAGNER
ul. WARSZAWSKA 5 42 - 202 CZĘSTOCHOWA
NIP 949 063 49 80
REGON 243411864
ING BANK ŚLASKI S.A.
37 1050 1142 1000 0091 4123 8510
e-mail warszawska5@kwiatywoknach.pl
tel. 604 413 467

Złożenie zamówienia oznacza akceptację regulaminu.

1. Firma prowadzi sprzedaż oraz doręczanie kwiatów, upominków, bukietów, wiązanek, kompozycji, wieńców zwanych dalej przesyłką lub produktem wyłącznie na terenie Częstochowy i okolic do 30 km .

2. Firma przyjmuje zlecenia na dostarczenie kwiatów przez sklep internetowy, telefonicznie, mailowo oraz w siedzibie firmy.
Aby zamówić kwiaty drogą mailową należy wysłać do nas informacje dotyczące zamawianego produktu wraz z dowodem wpłaty na adres warszawska5@kwiatywoknach.pl
Zamówienie powinno zawierać poniższe informacje:
Dane Zamawiającego:
Imię, Nazwisko, telefon kontaktowy
Nazwa i opis bukietu, upominku, kompozycji, wiązanki itd...
Dane odbiorcy:
Imię, Nazwisko, Adres, Telefon kontaktowy
Data i godzina dostawy( w przedziale 4 h )
Treść bilecika
Treść szarfy

3. Firma prowadzi sprzedaż bez pośredników.

4. Przesyłki doręczane są w terminie wg indywidualnego uzgodnienia z klientem.
Przesyłka może być dostarczona również w dniu złożenia zamówienia, po pozytywnej weryfikacji płatności.
Wieńce , wiązanki pogrzebowe należy zamawiać z jednodniowym wyprzedzeniem.
W przypadku zamówienia wieńca możliwość dostarczenia uzgadniana jest indywidualnie.
Zamówienie jest realizowane po dokonaniu i pozytywnej weryfikacji płatności.
Kwiaty doręczane są od poniedziałku do soboty w godzinach uzgodnionych z klientem, w godzinach pomiędzy 8, a 20-tą.
W wyjątkowych wypadkach firma oferuje za dodatkową opłatą dostawę w godzinach 20-22 i w niedzielę w godzinach 11- 15
(oprócz dni świątecznych) pod warunkiem wcześniejszego wyrażenia zgody przez właściciela firmy.
Firma nie odpowiada za nieterminowe dostawy zamówień w przypadku, gdy podczas opłacania zamówienia Klient podał błędne dane.
Firma nie odpowiada za nieterminowe dostawy z przyczyn niezależnych od firmy.

5. W przypadku rezygnacji z zamówienia po dokonaniu opłaty,a przed dostarczeniem do odbiorcy firma zwraca wpłacone środki pomniejszone o 5% kosztów manipulacyjnych. W przypadku braku możliwości zrealizowania zamówienia z winy firmy 100 % środków.

6. Faktura zostanie wystawiona na życzenie klienta. Fakturę można odebrać w siedzibie firmy lub drogą elektroniczną.
Realizacja zamówienia następuje zgodnie z danymi, podanymi w trakcie składania zamówienia przez klienta (dalej: Klient), na adres odbiorcy (dalej: Odbiorca).

7. Każdy bukiet jest układany indywidualnie i dlatego dopuszczalne są zmiany w stosunku do oferty ze zdjęć.
Kwiaty doniczkowe każdy jest rośliną żywą o indywidualnym wyglądzie.
Firma zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w zamówieniu. Zastąpienie jednego kwiatu innym może być niezbędne ze względu na sezonowość kwiatów, lub aby dotrzymać terminu doręczenia. Realizacja zamówienia na konkretny produkt zależy od jego dostępności w sklepie. Firma zastrzega sobie prawo do zmiany godzin przyjmowania zamówień zależnych od posiadanego towaru. Firma gwarantuje, że ew. zmiany nie mają wpływu na zmianę jakości i ceny produktu.

8. Potwierdzenie przyjęcia złożenia zamówienia przesyłane jest na podany w trakcie składania zamówienia adres e-mail,
lub w przypadku gdy Klient nie posiada adresu e-mail, przekazywane jest ustnie podczas rozmowy telefonicznej.
Firma nie odpowiada za kłopoty spowodowane podaniem błędnych danych adresowych przez Zamawiającego.
Potwierdzenie przyjęcia zamówienia klient otrzymuje na adres mailowy, telefonicznie lub SMS.

9. Walutą każdego zamówienia jest złoty polski (PLN).

10. Firma przyjmuje zamówienia z dostawą na adresy domowe, na adresy firm, na cmentarze, do kaplic na pogrzeb, na groby, oraz do kościołów. W przypadku dostawy do miejsca publicznego (Urząd Stanu Cywilnego, kościoły itd) konieczne jest jak najdokładniejsze sprecyzowanie miejsca dostawy i osoby odbierającej.

11. Dostawy do hoteli, szpitali, dużych firm, domów studenckich zostaną w przypadku nieobecności odbiorcy lub braku możliwości wejścia na teren danego budynku pozostawione na recepcji lub portierni. Firma w tym przypadku nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nie przekazanie kwiatów do odbiorcy.

12. W przypadku odmowy przyjęcia produktu przez Odbiorcę zamówienie traktowane jest jako zrealizowane. Odmowa przyjęcia kwiatów przez odbiorcę zostanie zgłoszona osobie zamawiającej w możliwie jak najszybszym czasie. Nieodebrany produkt Zamawiający może odebrać w siedzibie firmy w terminie do dwóch dni od daty wskazanej do dostarczenia.
Firma nie odpowiada za treści, które Klient podaje jako treść do zamieszczenia na bileciku dołączonym do produktów. Firma odmawia dostarczenia bileciku zawierającego treści niezgodne z prawem np. bluźnierstwa, groźby, obelgi itp.

13. W trakcie składania zamówienia wymagane jest podanie danych Klienta oraz danych Odbiorcy.

14. Dane Klienta są wykorzystywane wyłącznie do kontaktu z Klientem w sprawie zamówienia i nie są ujawniane żadnym innym podmiotom. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w odniesieniu do danych osobowych klientów, których dane osobowe zostały firmie przekazane w związku ze świadczeniem usług.
W przypadku płatności internetowych dane w celu realizowania płatności będą udostępniane PayU SA, Przelewy 24 które są również Administratorem Danych Osobowych.
W celu dostarczenia przesyłki do Odbiorcy dane mogą być udostępniane kurierowi , który jest Administratorem Danych Osobowych.

15. Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyn w terminie 10 dni od zrealizowania zamówienia zgodnie z ustawą (Dz. U. nr 22, poz. 271 z późni. zm.). Ustawa ta wyłącza jednak możliwość rozwiązania umowy dla produktów ulegających szybkiemu zepsuciu (np. kwiaty cięte, zieleń, rośli ny), spożywczych oraz gdy towar był używany lub został uszkodzony. W przypadku określonym w ustawie możecie Państwo odstąpić od umowy w terminie 10 dni od doręczenia towaru odsyłając do nas zakupiony towar , który nie był używany i nie jest uszkodzony , łącznie z pisemnym oświadczeniem o rezygnacji. Oświadczenie musi zawierać informacje o numerze zamówienia oraz imieniu i nazwisku osoby, która zakupiła towar. Gwarantujemy w takim przypadku zwrot kwoty równej cenie sprzedaży towaru, jednakże koszty odesłania towaru pokrywacie Państwo z własnych środków. Zwroty odsyłamy jedynie w formie przelewu bankowego na konto lub w formie obciążenia zwrotnego na kartę płatniczą użytą do opłacenia zlecenia, lub odbiór w siedzibie firmy.


Koszt dostawy
- Koszt dostarczenia towaru w granicach miasta jest bezpłatny dla produktów z oferty sklepu internetowego.
Koszt dostarczenia towaru poza teren miasta to dodatkowa opłata w zależności od odległości licząc po głównych drogach wyjazdowych z miasta). Poza terenem Częstochowy pobierana jest opłata w wysokości 1,50 groszy za każdy kilometr. Dostawa powyżej 10 km od miasta wymaga zamówienia towaru powyżej kwoty 100 zł.
Firma nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie dostawy z przyczyn niezależnych od firmy np. takich jak paraliżujące korki uliczne.

W DNIACH :

Dzień Babci 21 stycznia ,

Dzień Dziadka 22 stycznia ,

Walentynki 14 luty,

Dzień Kobiet 8 marca,                     

Dzień Mamy 26 maja

należy potwierdzić godziny dostarczenia telefonicznie. Kwiaciarnia nie gwarantuje realizacji dostaw przesyłek w godzinie doręczenia wskazanej przez klienta w/w dniach jeżeli nie było to uzgodnione wcześniej.

Reklamacje sposób składania
1. Reklamacje można składać w :
- Biurze sprzedaży siedziby firmy
- Telefonicznie pod numerem: (+48) 604 413 467
- E-mailem na adres warszawska5@kwiatywoknach.pl
- Pisemnie na adres siedziby firmy

2. Wszelkie reklamacje rozpatrywane będą jeżeli zostaną złożone maksymalnie do 2 dni po dostarczeniu przesyłki. Termin rozpatrzenia reklamacji do 3 dni roboczych od dnia jej zgłoszenia.

3. Każda reklamacja jest rozpatrywana indywidualnie. Reklamacje dotyczące składu lub jakości rozpatrywane są w oparciu
o dokumentację potwierdzająca zamówienie i zdjęciową przesłaną przez Nadawcę lub Odbiorcę.

4. Uznana reklamacja zobowiązuje Zamawiającego do dostarczenia towaru do siedziby dostawcy. Gwarantujemy w takim przypadku zwrot kwoty równej cenie sprzedaży towaru, jednakże koszty odesłania towaru pokrywacie Państwo z własnych środków. Zwroty odsyłamy jedynie w formie przelewu bankowego na konto lub w formie obciążenia zwrotnego na kartę płatniczą użytą do opłacenia zlecenia, lub odbiór w siedzibie firmy.


W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego.